“E vós, de Cristo, e Cristo, de Deus.” (1Coríntios 3.23)